Regnbuetanker

1976
Sneglehuset
Børneengen
Fristaden Christiania
Christianshavn
København

Regnbuetanker - forside

Her en sort/hvid fotokopi af Sorte Knuds bevarede originale hæfte.
De var trykt med regnbuefarver hen over valsen.

ILD – LUFT – VAND – JORD
var de 4 elementer
som grækerne anså for Jordens basisstoffer.
Men kineserne havde et element til:
TRÆ.
Fordi deres bevidsthed om naturens kræfter var så viis, kunne de se,
at skønt de levende væsner er afhængige af  de 4 elementer,
så har de dog en egenskab, som intet af disse har – nemlig LIV.
Det levende væsen er kærnepunktet for den gamle Kinakulturs bevidsthed.
Mens grækerne, som vor kultur stammer fra,
kun havde 4 livløse dele at bygge tanker op om klodens verden med.

. . .

Regnbuetanker side 1

Derfor satte de TRÆ i midten, fordi det netop ER midten.
Lissom de 4 verdenshjørner ligger syd, nord, øst, vest,
så er DU – som er et kosmisk livsvæsen – altid lige i midten
af den verden du betragter og befinder dig i.
Og træet er hele tiden det centrum
som de andre elementer må gå igennem
for at naturlovens økologiske kredsløb kan fungere.

Luft cirkulerer hele tiden gennem planternes blade og dyrenes lunger.
Jord, mineraler, klipper, sten, sand, ler,
blandes hele tiden med planterester og dyrelig, lort og tis,
og bliver til muld, som nyt liv kan leve af.
Vand bliver opvarmet i de levende organismer
og stiger op som ånde og sved og damp,
køler af og falder ned igen og filtreres rent gennem jorden.
Ild brænder sålænge det æder noget, der har været (er) levende væsner.
Ild kan hverken brænde på luft, vand eller mineraler.

. . .

Regnbuetanker side 2

Ethvert naturligt kredsløb må hele tiden igennem TAOPUNKTET
for at kunne modtage kræfter til at forny energien.
Universet er en levende, for mennesket uoverskuelig, organisme.
Galakserne er levende organismer.
Vort solsystem er en levende organisme,
vores Jordklode er et levende væsen.

Kredsløbene har alle slags hastigheder for en omdrejningsenhed.
Et åndedræts kredsløb varer f. eks. 5 sekunder.
Et fosterkredsløb varer omkring 9 måneder, for menneskets slags.
Saturns bane omkring solen varer næsten 30 år
og omdannelse af en stor olietønde fuld af multlort,
varer et par år før den er ren muld.

. . .

Regnbuetanker side 3

Månens taopunkter er de to halvmåner.
Halvmånen på vej til nymåne og halvmånen på vej til fuldmåne.
Når Månen er halvmåne udsender den ligevægtige vibrationer til os.
(Om vi så er i stand til at modtaged dem harmonisk er en anden sag.)

YIN-YANG-cirklen er et tegnet symbol.
Det findes ikke i naturens virkelighed.
Det er et tegn menneskene har lavet,
for at vise idéen med modpolerne i eenheden.
For at forstå det endnu klarere,
kan man lægge modpolerne i hver sin skål på en vægt.
En vægt har vi praktisk fornemmelse for,
– det kan man ikke ha for et tegnet tegn.

. . .

Regnbuetanker side 4

Jordens taopunkter er i det store kredsløb rundt om solen,
forårsjævndøgn og efterårsjævndøgn.
I det lille kredsløb rundt om sin egen midterakse,
er det solopgangsgryet og solnedgangsstunden
der giver tao-vibrationer fra sig.

I hvert menneskes åndedræt
er det under indåndingen
– midtvejs når lungerne opspiles og mellemgulvet synker ned,
og under udåndingen
– når lungerne afslappes og mellemgulvet spændes,
der er de to taopunkter.

Solens taopunkter kender vi mennesker ikke,
da vi kun har været med et lillebitte stykke
på solens bane omkring et centrum i galaxen.
Men vi kan få nogle forskellige tanker om dem,
ved at se på andre stjerner omkring os.

Den kraftigste vibration vi i al naturlighed kender til her på Jorden,
er DET HVIDE LYS, som kommer fra solen.

Alt, hvad der eksisterer, er bølger eller vibrationer eller kredsløb,
der farer afsted med alverdens forskellige hastigheder.

De udgår fra samme kilde, den levende, skabende kraft,
– og det er de milliarder af forskellige måder,
den kraft bliver bøjet eller standset på,
der udgør de milliarder
af ting og lyde og farver og tanker og væsner
som er i verden.

Hver eneste gang en vibration krydser sit eget udgangspunkt
har det afsluttet et kredsløb og begyndt på et nyt.

Vibrationer er energi.
Tao er energiens rygsøjle.
Ligevægt er udsvingenes midte.
Helligånden er sandheden om virkeligheden.

. . .

 Regnbuetanker side 5

Der er små kredsløb, mindre og mindre ned til mikrokredsløb.
og der er store kredsløb, større og større op til makrokredsløb.

Menneskene er lige i midten,
da det jo er vores sanser vi bruger
til at se, høre, føle, tænke og forstå med.
Mennesket må naturligvis opfatte alt
ud fra sin egen proportion i verden.
Mikroskoper og stjernekikkerter er bare forlængelser af menneskeøjet,
og lisså dan med alle andre opfindelser vi har gjort.

I mennesket er der et hurtigere kredsløb – hjerteslaget,
og der er et langsommere kredsløb – åndedrættet.
Harmoni mellem disse to kredsløb giver helligånden.

Det største kredsløb vi ænser at vi medvirker i,
er solens bane omkring et centrum i galaxen.
Det mindste vi sanser, er sollysets vibrationshastighed.
To kredsløb af samme enhed.
To poler af samme sol.

. . .

Regnbuetanker side 6

Alt, hvad der eksisterer, er bølger eller vibrationer,
der farer afsted med forskellige hastigheder.
Vibrationerne udgår fra den samme kilde
– guds levende kraft ,
– og det er de millioner af forskellige måder,
som den kraft bliver standset på,
der udgør de millioner af ting og lyde og farver og væsner,
som er i verden.

Når det hvide lys mister fart,
når det skal rundt i glastrekantens glas,
så kommer farverne.
Men de har stadig masser af fart på.
Når en farve er f. eks. blå, vil det sige,
at alle de andre farver svinger, sammen med hinanden,
og går ind i baggrunden, hvor de bliver til varme.
Men den blå kom ud af takt,
og derfor bliver dens bølge frastødt og smidt tilbage igen,
så der lyser blåt fra stedet, hvor alle de andre forsvandt.

I det tomme rum fortsætter bølgerne med samme hastighed,
fordi de ikke støder mod andre bølger.
Her på Jorden er der så fuldt af bølger,
så de hele tiden forandrer sig.

Orange lys delt 40 gange bliver til tonen A,
hvis der er et menneskes ørevibrationer til at svinge med på det,
og dermed høre det.

Ligesom tonerne i en oktav gentar sig selv,
bare på højere eller lavere hastighed i den næstfølgende oktav,
sådan gør farverne osse,
men de er for menneskers øje kun synlige i EN oktav.
Den oktav er farveskalaen.
Derfor er farver udtryk for menneskenes begrænsning i kosmisk mål.

Eftersom vi er levende, har vi alle det hvide lys med alle farverne i os.
Og for at vi skal udvikle os og gennemgå en masse prøvelser og udfordringer,
som vi af uforståenhed bliver irriterede og sure og hævnlystne overfor,
har vi osse noget af destruktionen i os – sort.

Nogle folk strutter af levende farver – og nogen er totalt grå.
Alt sammen er lige godt og passer nøjagtig til det
vi har brug for at udfordres af,
for at blive klogere på livets fantastiske idé og sammenhæng.
Gråtoneskalaen løber parallelt med farveskalaen,
forskellen er at den ene er døende – den anden er livsopbyggende.

Dette skal IKKE opfattes med moral eller følelser.
Død er ikke værre, dårligere eller uhyggeligere end liv.
Det er bare det MODSATTE af liv,
og eksisterer kun sålænge vi ikke har overgivet os til
urkraftens skabende kilde.

DEN FARVE VI VÆLGER
VISER, HVAD VI SØGER AT UDVIKLE I OS SELV.

SAMMEN MED DE ANDRE AF SAMME KULØR.

. . .

Regnbuetanker side ?

Regnbuetanker side ??

Regnbuetanker, side 1

LUFT – GUL
ILD – RØD
JORD – GRØN
VAND – BLÅ
TRÆ – HVID / SORT

LUFT – ILD – VAND – JORD
var de 4 elementer som grækerne anså for Jordens basisstoffer.
Men kineserne havde et element til –
TRÆ.
Fordi deres bevidsthed om naturens kræfter var så viis, kunne de se,
at skønt de levende væsner er afhængige af de 4 andre elementer,
så har de dog en egenskab, som ingen af de andre har,
nemlig et
LIV.

Defrfor satte de TRÆ i midten, fordi det netop ER midten.
Lissom de 4 verdenshjørner ligger syd, nord, øst, vest,
så er DU – som er et kosmisk livsvæsen – altid lige i midten
af den verden du betragter.
Og træet er hele tiden det centrum som de andre elementer må gå igennem
for at naturlovens økologiske kredsløb kan fungere.
… (gentagelse
– da denne side er lavet som et ”hurtigt overblik” senere,
og ikke med i hæftet.) …

TRÆ er derfor
HVID farve når det er levende og SORT farve, når det er dødt.
Det hvide lys med farverne er opbyggelse, skabelse, liv.
Den SORTE farve er uden farver, fordi den er uden lys
– den er nedbrydning, destruktion, død.

Derfor er HVID og SORT uforenelige modsætninger.
Hvis de blandes går de begge til grunde, og giver GRÅT.
De to må holdes så langt væk fra hinanden som muligt.

Farveskalaen er imellem dem,
og viser virkeligheden med alle dens muligheder og nuancer.

. . .

REGNBUEHÆREN

Regnbuetanker - bagside

Organiser dig under Regnbueflaget.
Man vælger sin farve efter sin tilbøjellighed og evne,
og de ting man for tiden går mest op i.
Hvis man gerne vil arbejde på to farvers områder,
bærer man bare to farver på tøjet.

RØD – stor-organisation,
praktiske opbyggere, fysisk hårdt arbejde.

ORANGE – visions-propaganda –
teater, musik, plakater, maleri, film, foto.

GUL – børnepassere,
budbringere fra mund til mund, indviere.

GRØN – Den Grønne, forsyningslinie,
bageri, spisehuse, butikker, værtshuse, køkkenhaver.

BLÅ – poeter, pushere,
formidlere af drømme og hyggelige oplevelser.

LILLA – høvdinge, konger og dronninger,
som er rengøringsfolk og renovationsarbejdere.
(De største er alles tjenere.)

HVID – fysiske og psykiske helbredere, samaritter.

SORT – ordensopretholdere
– dem, som uden agressioner kan forhindre vold,
samuraier og karatemestre.

. . .

 

Regnbuetanker side 14

HVID
– vejledere
– Sundhedshuset, Badehuset, Massagehuset, Den Kosmiske Blomst, Den okkulte Skole
– sundhedshjælpere, helbredere og hjælpere, fysiske og psykiske samaritter.

RØD
– samlere
Regnbuehusets Info, Smedjen, Solvognen
– praktisk opbygning, hårdt fysisk arbejde, organiserer og igangsætter.

ORANGE
– spredere
– Autogena, Bog-bixen, Fabrikken, dele af Mælkebøtten
– viderebringer visioner og underholder og oplyser, gennem
teater, plakater, film, lysbilleder, bøger, aviser,
korsang, vægaviser, udadvendt musik.

GUL
– vedligeholdere
– Børnehuset, Kravlehuset, Fakirskolen, Hotel Christiania, Bageriet, Skolen
– passer de daglige funktioner, istandsætter, stabiliserer hverdagen,
passer børn, laver genbrugstøj, håndværk og reparationer.

GRØN
– forsynere
– Indkøberen, Grønsagen, Ladyland, Åstedet, Fælleskøkkenet, Ny Morgen
– sørger for mad, skaffer materialer, transporterer, køber og sælger.

BLÅ
– afstressere
Prajna og Lindas Hus på Dyssen, Karlsvognen, Månefiskeren
pushere, poeter, de hvide pushere, klovne, æventyrfortællere, tosser, galninge, indadvendt sang og musik, maleri og dans.

LILLA
– forvandlere
– Skraldemandens Hus
– ”de største iblandt os er alles tjenere !”
gør rent, rydder op og omsætter affald,
og får det store kredsløb til at dreje rundt og rundt.

SORT
– vogtere
– Frederik Vægter, Multimediehuset
– det sværeste arbejde.
Dem, der kan forhindre vold,
og som kan stoppe junk-pushere, uden selv at blive agressive.

. . .

Regnbuetanker side 13

. . .

REGNBUETANKER
trykt på duplikator
mandag, den 14. juni 1976,
og straks, samme dag, omdelt til enhver, der ville modtage det,
til alle, der var samlet i Østre Landsret i Bredgade,
ved første behandling af Christianias sag.

Reklamer